ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

e66d0f5e96a291791c9f469eb2d77c7ddeutsch4

Γνωρίζουμε πολύ καλά την δύναμη των σύγχρονων μέσων επικοινωνίας και τα εφαρμόζουμε με επιτυχία στην διδασκαλία.

Με αυτόν τον τρόπο ο σπουδαστής αφομοιώνει ευκολότερα και γρηγορότερα την ξένη γλώσσα, νιώθοντας παράλληλα σιγουριά για την ποιότητα των σπουδών του.

💡

 • ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΒΙΒΛΙΑ. Κάνοντας χρήση την μεγάλη εμπειρία μας στο χώρο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης , το εκπαιδευτικό μας υλικό είναι επιλεγμένο  με πολύ μεγάλη  προσοχή και περιέχει σύγχρονη επιστημονική μεθοδολογία και προσεγμένη ύλη . Για το θέμα ασχολείται σε ετήσια βάση  ειδική επιτροπή καθηγητών και ειδικών στην ξενόγλωσση εκπαίδευση , ώστε να υπάρχει ταύτιση με τις εξελίξεις στον τομέα των εξετάσεων.

 • ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ. Νέο μαθησιακό πλαίσιο με τεχνολογία του 21ου αιώνα για να αποκτούν οι μαθητές κίνητρο και ενδιαφέρον για μάθηση, να αναπτύσσουν τις γλωσσικές και κοινωνικές τους δεξιότητες, να μαθαίνουν να συνεργάζονται και να βελτιώνουν τις επικοινωνιακές τους ικανότητες

 • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΛΩΣΣΑΣ. Ειδικό πρόγραμμα κάθε εβδομάδα, όπου δίνεται στο σπουδαστή η δυνατότητα να κάνει πρακτική εξάσκηση τη γλώσσα που σπουδάζει και να λύσει ασκήσεις χρησιμοποιώντας ως δάσκαλό του τον ηλεκτρονικό υπολογιστή.

 • ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ. Ειδική τακτική εβδομαδιαία ώρα για προφορική (speaking) και ακουστική (listening) εξάσκηση.

 • ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΕΣΤ. Μικρά test κάθε εβδομάδα, για συνεχόμενη επανάληψη της ύλης και εθισμό στη διαδικασία των πτυχιακών εξετάσεων.

 • ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ (ΚΛΑΣΣΙΚΕΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ). Ευχάριστο μάθημα, όπου μέσα από κλασσικές ξένες επιτυχίες γίνεται εμπλουτισμός νέου λεξιλογίου και εξάσκηση της ξένης γλώσσας σε ακουστική και ομιλία. Το μάθημα γίνεται στους διαδραστικούς πίνακες με τη χρήση των Η/Υ των αιθουσών και των social media

 • ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ  EDMODO. Οι σπουδαστές έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν με ολόκληρο τον κόσμο , να παίζουν παιγνίδια. να ανταλλάσσουν απόψεις κ.α. με σπουδαστές άλλων σχολείων από ολόκληρο τον κόσμο. Με την πλατφόρμα αυτή επικοινωνούν και με τους καθηγητές τους για διορθώματα, συμβουλές, ανάληψη εργασιών, projects κλπ. Δημιουργούν τα δικά τους blogs , τις δικές τους ιστοσελίδες , και άλλα πολλά. Είναι ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει στον κόσμο για την εξάσκηση της ξένης γλώσσας.

 • ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA (FACE BOOK,TWITTER,YOU TUBE). Χρήση των  κοινωνικών δικτύων για επικοινωνία, βιντεομαθήματα, ενημέρωση κλπ . Συνδέσεις με ξένους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς, για ασκήσεις ακουστικής και επισκέψεις σε ενδιαφέρουσες ιστοσελίδες για άμεση επαφή με τον πολιτισμό άλλων χωρών.

 • ΕΞΆΣΚΗΣΉ ON-LINE ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΌ ΜΑΣ ΣΧΟΛΕΙΌ. Μέσα από το διαδικτυακό μας σχολείο στην ιστοσελίδα www.glossoland.gr ο σπουδαστής «εξασκείται εξ αποστάσεως» στη γλώσσα που σπουδάζει ακόμα και από το σπίτι του.

 • ΒΙΝΤΕΟΜΑΘΗΜΑΤΑ. Είναι εκπαιδευτικά προγράμματα, παραγωγές μεγάλων εκπαιδευτικών οίκων του εξωτερικού και τα θέματά τους είναι προσαρμοσμένα στην ύλη των βιβλίων.Η βοήθεια που προσφέρουν στην εκμάθηση της γλώσσας είναι πολύ σημαντική, αφού ο σπουδαστής αφομοιώνει ευκολότερα και το μάθημα γίνεται πιο ευχάριστο.

 • ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΕΙΣ. Οι σπουδαστές μαγνητοφωνούνται σε διάφορους μονολόγους ή διαλόγους για ευχέρεια λόγου και διόρθωση λαθών.

 • LIVE ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. Συνδέσεις με ξένους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς, για ασκήσεις ακουστικής και επισκέψεις σε ενδιαφέρουσες ιστοσελίδες για άμεση επαφή με τον πολιτισμό άλλων χωρών

 • BOARD GAMES. Επιτραπέζια εκπαιδευτικά παιχνίδια για εξάσκηση της γλώσσας στο λεξιλόγιο, τη γραμματική, την ορθογραφία.

Δείτε επίσης:

– ΓΙΑΤΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ GLOSSOLAND;
– ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
– 10 ΣΗΜΕΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗΣ
Κατασκευή Ιστοσελίδων -  Project Team. 2014 -  All rights reserved.