Οπωσδήποτε ναι. Ανάλογα με τη γλώσσα και το επίπεδο! Υπάρχει πάντως η δυνατότητα για λιγότερο διαδεδομένες γλώσσες που είναι δύσκολο να βρεθούν βιβλία, να λάβουν οι συμμετέχοντες από το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Glossoland το υλικό που χρειάζονται ψηφιακά, σκαναρισμένο ή εκτυπωμένο με αποστολή.

Κατασκευή Ιστοσελίδων -  Project Team. 2014 -  All rights reserved.