Και βέβαια ναι. Μετά την ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών που οδηγεί σε κάποιο επίπεδο γνώσεων κι εφόσον είσαι έτοιμος  και το αποφασίσεις, σε συνεργασία με τον καθηγητή σου, είναι δυνατόν να πάρεις μέρος σε τέτοιες εξετάσεις, που οδηγούν σε επίσημα αναγνωρισμένο πτυχίο από το Υπουργείο Παιδείας.

Κατασκευή Ιστοσελίδων -  Project Team. 2014 -  All rights reserved.