Ναι φυσικά! Οι τάξεις που σχηματίζονται είναι όπως και οι «συμβατικές», δηλαδή αρχάριοι – μεσαίο – προχωρημένο επίπεδο. Πριν την κατάταξη, την οποία αποφασίζει ο ίδιος ο καθηγητής, γίνεται μια πρώτη επαφή με τους συμμετέχοντες.

Κατασκευή Ιστοσελίδων -  Project Team. 2014 -  All rights reserved.