Βεβαίως! Με πολύ μεγάλη επιτυχία και μπορούμε να πούμε ότι είναι η ειδικότης μας.Τα τμήματα που σχηματίζονται είναι international (από διάφορες εθνικότητες σπουδαστές) και ο καθηγητής, που είναι εκπαιδευμένος, διαχειρίζεται την τάξη με κοινή γλώσσα την αγγλική. Όπως και στις άλλες γλώσσες τα τμήματα σχηματίζονται ανάλογα με το γνωστικό επίπεδο των συμμετεχόντων.

Κατασκευή Ιστοσελίδων -  Project Team. 2014 -  All rights reserved.