Ναι! Λαμβάνεις βεβαίωση σπουδών, όπως συμβαίνει και με τους μαθητές μας όταν ολοκληρώνουν μια «πραγματική» τάξη στο φροντιστήριό μας. Σε αυτή τη βεβαίωση αναφέρεται η γλώσσα και το επίπεδο παρακολούθησης.

Κατασκευή Ιστοσελίδων -  Project Team. 2014 -  All rights reserved.