ΟΡΓΑΝΩΣΗ

  • Καταξιωμένοι επαγγελματίες καθηγητές υψηλού επιπέδου με πανεπιστημιακή μόρφωση και εμπειρία τόσο σε παιδικά προγράμματα, όσο και σε προγράμματα ενηλίκων.

  • Μόνιμη γραμματειακή υποστήριξη (tutor). Ο «άνθρωπος» του σπουδαστή για την αντιμετώπιση ατομικών ή σπουδαστικών θεμάτων και την προσωπική επικοινωνία με τους σπουδαστές.

  • Διαρκής επιμόρφωση καθηγητών στις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, ώστε οι σπουδές στη GLOSSOLAND να μην έχουν να ζηλέψουν τίποτα από τις διεθνείς διδασκαλικές μεθόδους.

  • «Κανονισμός σπουδαστή» δημοσιευμένος στην ιστοσελίδα www.glossoland.gr υπό μορφή Συχνών Ερωτήσεων (FAQs).

  • Λεπτομερές πρόγραμμα σπουδών για όλα τα επίπεδα και για όλες τις διδασκόμενες γλώσσες, ώστε να γνωρίζει ο σπουδαστής την έναρξη και την λήξη των σπουδών του.

  • Καθημερινή παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών και άμεση επιλογή και εφαρμογή των βέλτιστων εξελίξεων στο πρόγραμμα της GLOSSOLAND.

  • Συνεχής ανανέωση του εκπαιδευτικού υλικού, ώστε οι σπουδές στη γλώσσα που θα διαλέξετε να βρίσκονται στην αιχμή της επικαιρότητας.

  • Άμεση εφαρμογή των παγκόσμιων τεχνολογικών εξελίξεων στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών π.χ. νέα λογισμικά για την διδασκόμενη ύλη, διαδραστικοί πίνακες, νέοι Η/Υ, εξάσκηση εξ αποστάσεως, κλπ..

Δείτε επίσης:

– ΓΙΑΤΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ GLOSSOLAND;
– 10 ΣΗΜΕΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗΣ
– ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
Κατασκευή Ιστοσελίδων -  Project Team. 2014 -  All rights reserved.