ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ…

Workgroup meeting

 Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται πολλοί εξεταστικοί φορείς παγκοσμίου κύρους και εμβέλειας για την πιστοποίηση των γνώσεων της Αγγλικής γλώσσας.

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αναγνωρίζει τους περισσότερους απ’ αυτούς .

Οι εξετάσεις που διενεργεί ο κάθε εξεταστικός φορές διαφέρουν ως προς την μορφή της εξέτασης , όμως όλοι πιστοποιούν τα επίπεδα που επιτάσσει το Κοινό Ευρωπαικό Πλαίσιο Γλωσσών. Αυτά τα  επίπεδα γνώσεων όλων των γλωσσών είναι Α1 , Α2 , Β1 , Β2 ,C1 και C2.

Οι εξετάσεις ανάλογα με  τον εξεταστικό φορέα χωρίζονται σε  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΜΟΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟΥ (π.χ Michigan,Cambridge κλπ) , ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (π.χ. Κ.Π.Γ.) που οδηγούν σε ένα από δύο επίπεδα και ΤΕΣΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (π.χ TOEIC, IELTS κλπ), που ανάλογα με την βαθμολογία σε κατατάσσουν σε ένα γνωστικό επίπεδο.

Για να δείτε τα χαρακτηριστικά των εξετάσεων , των τεστ και των εξεταστικών φορέων που διενεργούν αναγνωρισμένες εξετάσεις για πιστοποίηση γνώσεων της Αγγλικής γλώσσας στην Ελλάδα πατήστε στον κάθε παρακάτω σύνδεσμο:

MICHIGAN & CAMBRIDGE: (ΕΠΙΠΕΔΟ Β2 – LOWER) , (ΕΠΙΠΕΔΟ C1 – ADVANCED) , (ΕΠΙΠΕΔΟ C2 – PROFICIENCY) , ESB , CITY & GUILDS , MSU , TIE , EDEXCEL / PTE , EDI , Κ.Π.Γ. , BULATS , TOEIC , IELTS , TOEFL , GMAT , GRE

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ (Α2) ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Κατασκευή Ιστοσελίδων -  Project Team. 2014 -  All rights reserved.