Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο ή Common European Framework (CEF) , θέτει κοινές προδιαγραφές, στόχους και επίπεδα γλωσσομάθειας για τις γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης και της αγγλικής. Τα βασικά επίπεδα είναι έξι: A1, A2, B1, B2, C1, C2.

Κατασκευή Ιστοσελίδων -  Project Team. 2014 -  All rights reserved.