Όχι.Τα σεμινάρια που χρειάζονται εργαστήριο δεν γίνονται με e-learning. Ο υποψήφιος σπουδαστής μπορεί να πληροφορηθεί από την κάθε ειδική σελίδα του σεμιναρίου εάν είναι δυνατή η εκμάθηση με e-learning.

Κατασκευή Ιστοσελίδων -  Project Team. 2014 -  All rights reserved.