Φυσικά! Ο μαθητής έχει το δικαίωμα να διακόψει ανά πάσα στιγμή, μη καταβάλλοντας το ποσό του επόμενου μήνα.

Κατασκευή Ιστοσελίδων -  Project Team. 2014 -  All rights reserved.