Οι εξελίξεις στο χώρο της πιστοποίησης από το ΑΣΕΠ και άλλους φορείς τρέχουν.

H  μοριοδότηση για την γνώση ξένων γλωσσών με βάση πρόσφατα ΦΕΚ έχει ως εξής:

  • Μέτρια γνώση (Β1) 10 μόρια.
  • Καλή γνώση (Β2) 30 μόρια.
  • Πολύ καλή γνώση (Γ1) 50 μόρια.
  • Άριστη γνώση (Γ2) 70 μόρια.
Κατασκευή Ιστοσελίδων -  Project Team. 2014 -  All rights reserved.