• Αν δεν γνωρίζετε καθόλου Γερμανικά, θα εγγραφείτε χωρίς να δώσετε το κατατακτήριο τεστ σε ένα τμήμα αρχαρίων αν είστε ενήλικας.
  • Σε περίπτωση όμως που γνωρίζετε έστω και λίγα Γερμανικά, χρειάζεται να κάνετε κατατακτήριο τεστ, ώστε να προσδιοριστεί το επίπεδό σας.

Κατατακτήριο τεστ Γερμανικών

Κατασκευή Ιστοσελίδων -  Project Team. 2014 -  All rights reserved.