• Αν δεν γνωρίζετε καθόλου Ιταλικά, θα εγγραφείτε χωρίς να δώσετε το κατατακτήριο τεστ σε ένα τμήμα αρχαρίων αν είστε ενήλικας.
  • Σε περίπτωση όμως που γνωρίζετε έστω και λίγα Ιταλικά, χρειάζεται να κάνετε κατατακτήριο τεστ, ώστε να προσδιοριστεί το επίπεδό σας.

Κατατακτήριο τέστ Ιταλικών

Κατασκευή Ιστοσελίδων -  Project Team. 2014 -  All rights reserved.