Η χρήση της κάμερας, των ηχείων και του μικροφώνου είναι απαραίτητα για το e-learning στο Κέντρο μας, διότι είναι πολύ πιθανό να διαμαρτυρηθούν οι υπόλοιποι συμμετέχοντες που δεν θα σας βλέπουν και δεν θα σας ακούν, αλλά και από την άλλη πλευρά, δεν θα μπορεί ο καθηγητής να απευθυνθεί σε εσάς, διότι δεν θα σας βλέπει και θα θεωρεί ότι είσαστε απών, αλλά ούτε και εσείς στον καθηγητή αν θελήσετε να του κάνετε κάποια ερώτηση, ή να ζητήσετε κάποια διευκρίνηση.

Κατασκευή Ιστοσελίδων -  Project Team. 2014 -  All rights reserved.