Ναι! Μπορούμε να οργανώσουμε εξ αποστάσεως διδασκαλία ή ακόμη και να έρχεται καθηγητής στο χώρο της επιχείρησης, κατόπιν συνεννόησης. Ενημερωτικά, υπάρχει το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζόμενων «ΛΑΕΚ» του ΟΑΕΔ, το οποίο είναι επιδοτούμενο και καλύπτει αυτόν ακριβώς το στόχο επιμόρφωσης προσωπικού. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα καλύπτει πλέον και την εξ αποστάσεως διδασκαλία.

Κατασκευή Ιστοσελίδων -  Project Team. 2014 -  All rights reserved.