Σύμφωνα με την Ελληνική Φορολογική Νομοθεσία, οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ.

Κατασκευή Ιστοσελίδων -  Project Team. 2014 -  All rights reserved.