Ένα τμήμα μπορεί να ακυρωθεί σε περίπτωση που δε συγκεντρωθεί ο απαραίτητος αριθμός εγγεγραμμένων σπουδαστών και η προκαταβολή επιστρέφεται στον υποψήφιο σπουδαστή.

Κατασκευή Ιστοσελίδων -  Project Team. 2014 -  All rights reserved.