ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

ΚΑΜΙΑ ΠΡΩΤΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΑ (ΣΚΕΤΟ)

Είμαστε το Σχολείο που εφαρμόζει πρωτοποριακές μεθόδους εκπαίδευσης με απόλυτη επιτυχία  στους στόχους, που χαράζουν οι μαθητές-σπουδαστές μας.

Γνωρίζοντας ότι η κατεύθυνση στην εκπαίδευση, η οποία προσφέρεται σε έναν νέο καθορίζει και την περαιτέρω πορεία και εξέλιξή του, στοχεύουμε ώστε να του παρέχουμε ολοκληρωμένη εκπαίδευση σε τυπικό και ουσιαστικό επίπεδο.

Αναδεικνύουμε και ενθαρρύνουμε δεξιότητες σπουδαστών ολοκληρώνοντας το κοινωνικό τους profil.

Επενδύουμε στη ανθρώπινη γνώση, ώστε να κάνουμε πολίτες ικανούς να διεκδικήσουν και να πετύχουν σε οποιοδήποτε εργασιακό περιβάλλον κι αν δραστηριοποιούνται, προσφέροντας εκπαίδευση υψηλού γνωστικού επιπέδου.

Πιστεύουμε ότι η οργάνωση, η ομαδικότητα, η μεθοδολογία, η αξιοπιστία και η σκληρή δουλειά σε επίπεδο Διεύθυνσης, εκπαιδευτικών και σπουδαστών φέρνει την καταξίωση.

Κατασκευή Ιστοσελίδων -  Project Team. 2014 -  All rights reserved.