Τεστ Κατάταξης Ιταλικών

Το on-line Τεστ Κατάταξης Ιταλικών είναι μια απλουστοποιημένη μορφή ενός γραπτού Τεστ που πρέπει κάθε μαθητής να γράψει πριν ενταχθεί στον κατάλληλο κύκλο σπουδών.Το on-line Τεστ προσφέρεται σαν ένα «γρήγορο διαγνωστικό εργαλείο» , τα αποτελέσματα του Τεστ είναι μεν ενδεικτικά, χωρίς να είναι δεσμευτικά.

Κάντε το τεστ πατώντας εδώ

Δείτε επίσης:

ΙΤΑΛΙΚΑ-Η ΓΛΩΣΣΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΤΑΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΤΑΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ & ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΤΑΛΙΚΩΝ
Κατασκευή Ιστοσελίδων -  Project Team. 2014 -  All rights reserved.