ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ESB, MICHIGAN, MSU, CAMBRIDGE

michiganesbmsucambridge

Εδώ θα βρείτε σε πίνακες και υπό μορφή παρουσίασης Power Point λεπτομέρειες σχετικά με τις αξιολογήσεις (βαθμολογήσεις) των εξεταστικών φορέων Michigan, ESB , MSU, Cambridge για τα επίπεδα  C2-Proficiency και Β2-Lower .

Μπορείτε να δείτε με κάθε λεπτομέρεια:

  • Τις βάσεις και τον τρόπο που βγάζει ο κάθε φορέας το τελικό αποτέλεσμα
  • Τις δεξιότητες της γλώσσας που εξετάζει ο κάθε φορέας
  • Με ποιο ποσοστό συμμετέχει η κάθε δεξιότητα στο τελικό αποτέλεσμα
  • Με ποιον τρόπο εξετάζει ο κάθε φορέας την κάθε δεξιότητα
  • Τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις τόσο του διεθνούς εξεταστικού φορέα, όσο και του φορέα που διενεργεί τις εξετάσεις και τον αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα
ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ESB,MICHIGAN,MSU,CAMBRIDGE ΓΙΑ ΤΟ PROFICIENCY-(C2)
(Πατήστε κάτω δεξιά το κουμπί της μεγέθυνσης για να το δείτε σε πλήρη οθόνη και ESC  για επαναφορά)

 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ESB,MICHIGAN,MSU,CAMBRIDGE ΓΙΑ ΤΟ LOWER-(B2)
(Πατήστε κάτω δεξιά το κουμπί της μεγέθυνσης για να το δείτε σε πλήρη οθόνη και ESC  για επαναφορά)
Κατασκευή Ιστοσελίδων -  Project Team. 2014 -  All rights reserved.