Τα Επίπεδα Γλωσσομάθειας

 

ΠΟΙΟΙ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ;

Σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες τα επίπεδα γλωσσομάθειας έχουν καθοριστεί από το «ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ» (Council of Europe) και από την ALTE (Association of Language Testers in Europe) , δηλαδή την «Ένωση Εξεταστών Γλώσσας στην Ευρώπη».

Οι δύο αυτοί φορείς δημιούργησαν ένα σκελετό έξη επιπέδων γλωσσομάθειας και ισχύει για όλες τις Ευρωπαϊκές γλώσσες. Παρά το γεγονός ότι οι δύο οργανισμοί δίνουν διαφορετικές ονομασίες στο κάθε επίπεδο , το επίπεδο έχει ακριβώς την ίδια ποιοτική αξία.

Τα επίπεδα συνοδεύονται από μια σειρά σύντομων περιγραφικών αναλύσεων , οι οποίες καθορίζουν τα επίπεδα ικανότητας σε σχέση με το τι είναι σε θέση να κάνει ο χειριστής της γλώσσας στο κάθε επίπεδο.

Η ALTE έχει περισσότερα από 20 μέλη και άλλα που ονομάζονται «συμβεβλημένα μέλη» και η γραμματεία της εδρεύει στο UCLES (στο Πανεπιστήμιο Cambridge). H ALTE έχει λάβει πολλές χορηγίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να επεξεργαστεί τα τυπικά προσόντα γλωσσών σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο. Πληροφορίες για την ALTE αντλούνται από το επίσημο site της ένωσης www.alte.org.

Οι παρακάτω οργανισμοί είναι αυτή τη στιγμή μέλη της ALTE:

Ø           Βέλγιο

Certificaat Nederlands als Vreemde Taal

Ø           Γαλλία

Alliance Francaise

Ø           Γερμανία

Deutscher Volkshochschul – Verband

Goethe – Institut

Ø           Δανία

Danish Language Testing Consortium

Ø           Ελλάδα

Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ø           Ηνωμένο Βασίλειο

University of Cambridge Local Examinations Syndicae

Ø           Ιρλανδία

ITE

Ø           Ισπανία

Generalitat de Catalunya

Instituto Cervantes

Universidad de Salamanca

Ø           Ιταλία

Universita per Langues di Perugia

Ø           Λουξεμβούργο

Centre des Langues Luxembourg

Ø           Νορβηγία

Norsk Sproktest, Univesitetet I Bergen

Ø           Ολλανδία

CITO

Ø           Πορτογαλία

Universidade de Lisboa

Ø           Σουηδία

Stockholms Universitet

Ø           Φινλανδία

Jyvaskulan yliopisto

 

Συμβεβλημένα μέλη

Ø           Εσθονία

Εθνικό Κέντρο Εξετάσεων και Προσόντων

Ø           Λετονία

Συμβούλιο Πολιτογράφησης της Δημοκρατίας της Λετονίας

Ø           Λιθουανία

Κέντρο Λιθουανικής Γλώσσας

Ø           Ουγγαρία

Idgennyelvi Tovabbkepzo Kozpont

Ø           Ρωσία

Ρωσικό Ανώτατο Κονσόρτσιουμ Εξετάσεων

ΚΟΙΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Αρχάριος χρήστης

A1

A2

Μπορεί να κατανοεί και να χρησιμοποιεί οικείες και καθημερινές εκφράσεις και να διατυπώνει με απλό τρόπο συγκεκριμένες ανάγκες του. Μπορεί να αυτοσυστήνεται ή να συστήνει άλλο πρόσωπο, να θέτει προσωπικές ερωτήσεις σε κάποιον (π.χ., για τον τόπο κατοικίας του, τις σχέσεις του, πράγματα που του ανήκουν) και να απαντά σε ανάλογες ερωτήσεις. Μπορεί να επικοινωνεί με απλά λόγια, αν ο συνομιλητής του μιλά αργά και καθαρά και δείχνει συνεργάσιμος.

Μπορεί να κατανοεί μεμονωμένες λέξεις και φράσεις που χρησιμοποιούνται συχνά για καθημερινά και οικεία θέματα (π.χ., απλές ατομικές και οικογενειακές πληροφορίες, αγορές, στενό περιβάλλον, εργασία). Μπορεί να επικοινωνεί κατά τη διεκπεραίωση απλών και συνηθισμένων εργασιών που απαιτούν μόνο μια απλή ανταλλαγή πληροφοριών σε θέματα οικεία και καθημερινά. Μπορεί να περιγράφει με απλά λόγια την κατάρτισή του και το στενό του περιβάλλον και να αναφέρεται σε θέματα που αφορούν στις άμεσες ανάγκες του.

Ανεξάρτητος χρήστης

B1

B2

Μπορεί να κατανοεί τα σημαντικά σημεία θεμάτων οικείων σχετικά με την εργασία, το σχολείο, την αναψυχή, κτλ, όταν ο ομιλητής χρησιμοποιεί με σαφήνεια την καθιερωμένη γλώσσα. Μπορεί να τα καταφέρει στις περισσότερες καταστάσεις που θα συναντήσει σε ένα ταξίδι σε περιοχή όπου ομιλείται η γλώσσα-στόχος. Μπορεί να εκφέρει ένα λόγο απλό και συγκροτημένο σε θέματα οικεία και σε θέματα του ενδιαφέροντός του. Μπορεί να διηγηθεί ένα γεγονός, μια εμπειρία ή ένα όνειρο, να περιγράψει μια προσδοκία ή ένα στόχο και να παραθέσει με συντομία τους λόγους ή τις διευκρινίσεις ενός σχεδίου ή μιας ιδέας.

Μπορεί να κατανοεί το ουσιαστικό περιεχόμενο συγκεκριμένων ή αφηρημένων θεμάτων ενός πολύπλοκου κειμένου, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών όρων που σχετίζονται με την ειδικότητά του. Μπορεί να επικοινωνεί με αυθορμητισμό και άνεση, σε βαθμό που να συζητά με ομιλητή της γλώσσας-στόχου χωρίς προσκόμματα. Μπορεί να εκφράζεται με σαφήνεια και λεπτομέρειες για μια μεγάλη ποικιλία θεμάτων, να εκφέρει άποψη για θέματα επικαιρότητας και να παρουσιάζει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα διάφορων δυνατοτήτων.

Αυτάρκης χρήστης

C1

C2

Μπορεί να κατανοεί μια μεγάλη ποικιλία μακροσκελών και απαιτητικών κειμένων, καθώς και των έμμεσων νοημάτων τους. Μπορεί να εκφράζεται αυθόρμητα και άνετα, δίχως να δίνει την εντύπωση ότι ψάχνει να βρει τις λέξεις. Μπορεί να χρησιμοποιεί τη γλώσσα με τρόπο αποτελεσματικό και ευέλικτο στην κοινωνική, επαγγελματική ή ακαδημαϊκή του ζωή. Μπορεί να εκφράζεται για πολύπλοκα θέματα με τρόπο άνετο και λόγο ορθά δομημένο, πράγμα που φανερώνει ότι ο χρήστης έχει τον έλεγχο των εργαλείων οργάνωσης, εκφοράς και συνοχής του λόγου του.

Μπορεί να κατανοεί, δίχως προσπάθεια, σχεδόν ό,τι διαβάζει ή ακούει. Μπορεί να αναμεταδίδει γεγονότα και επιχειρήματα διάφορων γραπτών και προφορικών πηγών, συνοψίζοντάς τα με τρόπο συγκροτημένο. Μπορεί να εκφράζεται αυθόρμητα, άνετα και με ακρίβεια και να χειρίζεται τις λεπτές νοηματικές αποχρώσεις, όταν αναφέρεται σε πολύπλοκα θέματα.

   Η ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΩΝ ΕΞΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ALTE

ΑΣΕΠ

ΑΥΤΑΡΚΗΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

C2

LEVEL 5

ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

C1

LEVEL 4

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

B2

LEVEL 3

ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Β1

LEVEL 2

ΜΕΤΡΙΑ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΑΡΧΑΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

A2

LEVEL 1

 

Α1

BREAKTHROUGH

 

Κατασκευή Ιστοσελίδων -  Project Team. 2014 -  All rights reserved.